1/13

Tomt nr. 31

Kr. 425 000 ferdig opparbeidet

 

Tomt på 620 m².

Inkluderer strøm, vann, kloakk og vei inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende: medlemmskap velforenning og kabel-TV.

Kontakt oss for mer informasjon!

Hyttetomtene er selveiertomter på ca 1000 m2.

Tomtene kan bebygges med hytter opp til 200 m2 inkl. overbygd terrasse. I tillegg kan det settes opp et tilleggsbygg (anneks, garasje e.l.) på inntil 50m2. Tilleggsbygget kan settes opp frittstående, eller inntil hovedbygg.

 

Vann og kloakk leveres av Nissedal kommune. Strømledninger er dimensjonert slik at hver hytte kan ha et uttak på opp til 25 Kw. Kabel-tv. (Hytteselskapet er i forhandlinger om å få fiber-brebånd inn i hyttene)

Hele hyttefeltet har gatelys.

• Alle tomter selges slik de er i dag.

• Opparbeidede tomter er merket i grønn.

• Ikke opparbeidede tomter er merket i blå.

• Tilgang til bryggeanlegg, badeplass, og grillhytter er inkludert.

• Kjøper av tomt har rett til kjøp av en båtplass for kr 25 000.

Show More

1/13

Tomt nr. 35

Kr. 475 000 ferdig opparbeidet

Tomt på 1,160 m².

Inkluderer strøm, vann, kloakk og vei inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende: medlemmskap velforenning og kabel-TV.

1/23

Tomt nr. 32

Kr. 475 000 ferdig opparbeidet

 

Tomt på 1,145 m².

Inkluderer strøm, vann, kloakk og vei inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende: medlemmskap velforenning og kabel-TV.

1/12

Tomt nr. 38

Kr. 495 000 ferdig opparbeidet

 

Tomt på 1,272 m².

Inkluderer strøm, vann, kloakk og vei inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende: medlemmskap velforenning og kabel-TV.

 

1/23

Tomt nr. 36 - SOLGT!

Delvis opparbeidet tomt på 1,189 m².

Strøm, vann, kloakk og Kabel-TV inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende tilkobling: vei, kloakk, vann, medlemmskap velforenning og kabel-TV.

Ring oss for visning!

1/13

Tomt nr. 44 - SOLGT!

Ferdig opparbeidet tomt på 974 m².

Strøm, vann, kloakk og Kabel-TV inntil tomten.

Tomtekjøper må betale for følgende tilkobling: Vei, kloakk, vann, medlemmskap velforenning og kabel-TV

Tomter til salgs på Solheia